HOT *** HOT ***

Tài nguyên Website

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Phan Thế Đại)
 • (QT)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  PGD1.jpg Picture1_02.gif HDThaydoimatkhau.swf Mail.jpg 23008.gif 07.jpg 05.jpg 04.jpg 1tranhoi.swf Happynewyear.jpg New.jpg Diemthi.jpg Vanbso.jpg Gdtieuhoc.jpg Hoidap.jpg Hoidap.png Bacho12.jpg Bacho3.jpg Lichsu.bmp

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Tin nhanh

  Chức năng chính 1

  Chức năng chính 2

  Chức năng chính 3

  Hướng dẫn các loại hồ sơ trong nhà trường

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phan Thế Đại
  Ngày gửi: 10h:51' 05-07-2011
  Dung lượng: 57.5 KB
  Số lượt tải: 1061
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD&ĐT TRẦN VĂN THỜI
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  
  TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 TRẦN HỢI
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 97/CV-HT
  Xã Trần Hợi, ngày 04 tháng 07 năm 2011
  
  (V/v Hướng dẫn hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục tại trường tiểu học 1 Trần Hợi)
  
  Kính gửi: Tổ trưởng Tổ chuyên môn, các Bộ phận và CB,GV,NV trong trường.
  Căn cứ Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành điều lệ trường tiểu học (theo Chương III, Điều 30);
  Căn cứ Công văn số 1576/SGD&ĐT-GDTH ngày 01/9/2009 của Sở GD&ĐT Cà Mau về việc quy định sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục trong trường tiểu học;
  Căn cứ Công văn số 425/PGD&ĐT-GDTH ngày 30/8/2006 của Phòng GD&ĐT huyện Trần Văn Thời về việc quy định các loại hồ sơ sổ sách chính của trường tiểu học.
  Nay Hiệu trưởng trường tiểu học 1 Trần Hợi Hướng dẫn hồ sơ sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục tại trường như sau:
  1. Sổ sách đối với nhà trường:
  - Sổ đăng bộ;
  - Sổ PCGD;
  - Sổ nghị quyết;
  - Sổ kế hoạch công tác;
  - Sổ kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác chuyên môn;
  - Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh; Hồ sơ giáo dục đối với học sinh tàn tật, khuyết tật (nếu có);
  - Học bạ học sinh;
  - Sổ khen thưởng, kỷ luật;
  - Sổ quản lý tài sản, tài chính;
  - Sổ lưu trữ các công văn;
  - Hồ sơ tuyển sinh;
  2. Hồ sơ của Hiệu trưởng (Làm riêng từng kế hoạch):
  - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (tập trung vào mảng phụ trách);
  - Bảng phân công chuyên môn, Thời khóa biểu;
  - Sổ kiểm tra, đánh giá của Hiệu trưởng về thực hiện nhiệm vụ được giao của các PHT, GV, CB, NV.
  - Sổ dự giờ;
  - Sổ sách ghi chép khác.
  3. Hồ sơ của Phó hiệu trưởng chuyên môn (Làm riêng từng kế hoạch):
  - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần.
  - Bảng phân công chuyên môn, Thời khóa biểu;
  - Sổ biên bản họp của PHT với Tổ trưởng, giáo viên về hoạt động chuyên môn;
  - Hồ sơ theo dõi kiểm tra về CM, về thực hiện nhiệm vụ của Tổ trưởng, GV gồm:
  + Sổ dự giờ;
  + Sổ theo dõi kiểm tra đánh giá giáo viên về công tác CM;
  + Sổ theo dõi chất lượng học sinh;
  + Sổ kiểm tra hoạt động Tổ CM;
  + Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu;
  - Sổ theo dõi kiểm tra, thanh tra Giáo viên hàng năm;
  - Hồ sơ bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng HSG;
  + SKKN;
  + Hồ sơ chuyên đề, thao giảng của trường, Tổ CM;
  + Hồ sơ các Hội thi:
  GVG, HSG, Chấm VSCĐ, Vẽ tranh, Kể chuyện,…
  - Các loại hồ sơ hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo chuyên môn.
  3. Hồ sơ của Phó hiệu trưởng CSVC, PCGDTH-CMC, PCGD-ĐĐT (Làm riêng từng kế hoạch):
  - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần.
  - Sổ biên bản họp của PHT với các bộ phân liên quan về CSVC, PCGD, LĐ…
  - Hồ sơ theo dõi kiểm tra các bộ phận gồm:
  + Sổ theo dõi kiểm tra CSVC;
  + Sổ theo dõi kiểm tra hoạt động Thư viện Thiết bị;
  + Sổ theo dõi kiểm tra công tác phổ cập GDTH-CMC;
  + Sổ theo dõi kiểm tra công tác hướng nghiệp dạy nghề (nếu có);
  + Sổ theo dõi kiểm tra công tác lao đông.
  - Sổ dự giờ.
  - Các loại hồ sơ hỗ trợ cho công tác quản lý, chỉ đạo của PHT.
  4. Hồ sơ của Tổ trưởng Tổ văn phòng:
  - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (Làm riêng từng kế hoạch).
  - Sổ biên bản họp Tổ.
  - Hồ sơ theo dõi kiểm tra các bộ phận trong Tổ.
  4. Hồ sơ của Tổ trưởng Tổ Chuyên môn:
  - Kế hoạch năm học, học kỳ, tháng, tuần (Làm riêng từng kế hoạch).
  - Hồ sơ theo dõi kiểm tra về CM, về thực hiện nhiệm vụ của giáo viên trong Tổ gồm:
  + Sổ dự giờ;
  + Sổ đánh giá kết quả chất lượng giáo
   
  Gửi ý kiến

  Trò chuyện - Liên hệ